Category Archives: 2011

Нека су нам лица обасјана и срца чиста! Neka su nam lica obasjana i srca čista!

У овоме Сухбахy пуном општих савета, Мевлана се дотиче Универзитетског образовања, слободног мешања полова, предности ранога венчавања, као и благослова за жене домаћице. Такође је дао детаљна упутства за тражење заштите ноћу, са посебним саветима за становнике Истанбула. Мевлана је такођеп присутне подучио и моћној дови која је увек услишана, а која резултира озареним лицима, чистим срцима и чашћу божанске присутности. U ovome Suhbahu punom opštih saveta, Mevlana se dotiče Univerzitetskog obrazovanja, slobodnog mešanja polova, prednosti ranoga venčavanja, kao i blagoslova za žene domaćice. Takođe je dao detaljna uputstva za traženje zaštite noću, sa posebnim savetima za stanovnike Istanbula. Mevlana je takođep prisutne podučio i moćnoj dovi koja je uvek uslišana, a koja rezultira ozarenim licima, čistim srcima i čašću božanske prisutnosti. Continue reading


Posted in 2011, Suhbah/Cухбax | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Нека су нам лица обасјана и срца чиста! Neka su nam lica obasjana i srca čista!

Tužna flautina pesma/Тужна флаутина песма

Latinica: Iz jednostavnog performansa na flauti, Mevlana otkriva tajne mistične odvojenosti zrake sunca od snopa sunčeve svetlosti, epsku pripovest o ljudskom traženju okeana ujedinjenja nakon što su ljudi bačeni u svet tame i zablude, dvojnosti i mnoštva. Duša cvili i plače zbog naprasnog odvajanja od Izvora, traži svoj put nazad kako bi dospela do dugo iščekivanog večnog ujedinjenja sa Voljenim. Mevlana krajnje vešto objašnjava jasnu razliku između onih koji se posetiocima svojih predavanja obraćaju iz glave nasuprot onima koji govore iz srca, te upozorava posjetioce predavanja-učenike da ne sede u tami društva onih prvih. Ћирилица: Из једноставног перформанса на флаути, Мевлана открива тајне мистичне одвојености зраке сунца од снопа сунчеве светлости, епску приповест о људском тражењу океана уједињења након што су људи бачени у свет таме и заблуде, двојности и мноштва. Душа цвили и плаче због напрасног одвајања од Извора, тражи свој пут назад како би доспела до дуго ишчекиваног вечног уједињења са.ољеним. Мевлана крајње вешто објашњава јасну разлику између оних који се посетиоцима својих предавања обраћају из главе насупрот онима који говоре из срца, те упозорава посетиоце предавања-ученике да не седе у тами друштва оних првих. Continue reading


Posted in 2011, Suhbah/Cухбax | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Tužna flautina pesma/Тужна флаутина песма